லேபில்

Saturday, May 16, 2015

வேலை இன்னும் அதிகமாயிருக்கிறது...

சென்ற ஆண்டு பி.ஜே.பி வெற்றி பெற்ற நிலையில் எழுதியது. அவர்கள் அசுர பலத்தோடு மக்களுக்கெதிராக ஒருங்கிணைகிறார்கள். கருத்துக் களத்தில் நமக்கான வேலை இன்னும் அதிகமாயிருக்கிறது.
**********************************************************************************************
நமது தோல்வியை மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கொள்வோம். அவர்களது வெற்றியை மனப்பூர்வமாக ஏற்று வாழ்த்துவோம்.

நாம் எந்தக் காரணங்களுக்காக இவர்கள் வந்துவிடக் கூடாது என்று போராடினோமோ அந்தக் காரணங்கள் அப்படியே உயிரோடே இன்னமும் இருக்கின்றன..
அந்தக் காரணங்களை இவர்கள் இல்லாது போக முயற்சிப்பார்களேயானால் மகிழ்ந்து கொண்டாடுவோம்.

இல்லாத பட்சத்தில் முன்பைக் காட்டிலும் நமக்கு கூடுதலான வேலை காத்திருக்கிறது என்பதை உணர்வோம்.

No comments:

Post a Comment

வணக்கம். வருகைக்கு நன்றி. தங்கள் கருத்துகளை வழங்கவும்.

தமிழில் டைப் செய்ய Click செய்யவும்

2023 http://www.eraaedwin.com/search/label/2023