லேபில்கள்

Monday, April 29, 2013

சின்னக் கவிதை

எனது நிழலைக்
களவாடிக் கொண்டது
மரத்தின் நிழல்

Thursday, April 25, 2013

Saturday, April 13, 2013

கவிதை ?


உறையைப்
பிரித்தேன்
நகை எதுவும்
முழுகவில்லை

Labels