லேபில்

Friday, April 3, 2015

ஏசுவாக்கிவிட வேண்டும்
அடிப்பது போல் நடிக்கவில்லை .நிசமாகவே மிளாரால் அடிக்கிறான் சேவகனாய் நடிப்பவன் என்பது புரிந்துபோன ஏசுவாய் நடிப்பவன் காரியக்காரர் கையில காலில விழுந்தாச்சும் அவன ஏசுவாக்கி தான் மிளாரோடு சேவகனாகிட வேண்டும் அடுத்த பாஸ்காவிற்கு என்று தீர்மானித்தான்.  

No comments:

Post a Comment

வணக்கம். வருகைக்கு நன்றி. தங்கள் கருத்துகளை வழங்கவும்.

தமிழில் டைப் செய்ய Click செய்யவும்

2023 http://www.eraaedwin.com/search/label/2023