லேபில்

Saturday, March 5, 2016

தேர்தல் வேண்டுகோள் 01


பள்ளிக் குழந்தைகளுக்கு வழங்கும் விலையில்லாப் பொருட்களில் முதல்வருடைய படம் இருக்காது என்ற உத்திரவாதத்தை தரும் தேர்தல் அறிக்கையை கொண்டாடுவேன்.
இது முடியும். இப்போதுகூட குழந்தைகளுக்கு வழங்கப்படும் மிதியடிகளில் யாருடைய படமும் இல்லை

No comments:

Post a Comment

வணக்கம். வருகைக்கு நன்றி. தங்கள் கருத்துகளை வழங்கவும்.

தமிழில் டைப் செய்ய Click செய்யவும்

2023 http://www.eraaedwin.com/search/label/2023