லேபில்

Tuesday, June 28, 2022

நிச்சயம் இந்தியாவும் ஒருநாள் சிவக்கும்

 

சன்னஞ் சன்னமாய் உலகம் சிவந்து கொண்டிருக்கிறது

அதைப் பார்க்க நாங்கள் இல்லாமல் வேண்டுமானால் போகலாம்
ஆனால் நிச்சயம் இந்தியாவும் ஒருநாள் சிவக்கும்

No comments:

Post a Comment

வணக்கம். வருகைக்கு நன்றி. தங்கள் கருத்துகளை வழங்கவும்.

தமிழில் டைப் செய்ய Click செய்யவும்

2023 http://www.eraaedwin.com/search/label/2023