லேபில்

Thursday, June 30, 2022

தீண்ட...

 தீண்ட

விரல்கள் தேவையில்லை

தீண்டாத

விரல்களும் தேவையில்லை


முகநூல்

30.06.2022

No comments:

Post a Comment

வணக்கம். வருகைக்கு நன்றி. தங்கள் கருத்துகளை வழங்கவும்.

தமிழில் டைப் செய்ய Click செய்யவும்

2023 http://www.eraaedwin.com/search/label/2023