லேபில்

Saturday, June 18, 2022

அந்தக் காக்காவும்

 முந்தாநாள் பார்த்த

காக்காவைப் போலவே இருக்கிறது
இந்தக் காக்காவும்
முந்தாநாள் பார்த்த
காக்கா போலவே
இந்தக் காக்காவும் இருப்பதாக
உங்களிடம் நான்
சொல்லிக் கொண்டிருப்பதைப் போலவே
முந்தாநாள் பார்த்த மனிதனைப் போலவே இருந்தான் அவனென்று
தன் தோழமைகளிடம்
சொல்லிக்கொண்டிருக்கக் கூடும்
அந்தக் காக்காவும்

No comments:

Post a Comment

வணக்கம். வருகைக்கு நன்றி. தங்கள் கருத்துகளை வழங்கவும்.

தமிழில் டைப் செய்ய Click செய்யவும்

2023 http://www.eraaedwin.com/search/label/2023