லேபில்

Friday, June 3, 2022

குற்றமென்றும் கொள்ள இடமுண்டு

மாநில அமைச்சரவை புதியக் கல்விக் கொள்கையை ஏற்காத நிலையில்
அமைச்சரவையின் முடிவுகளுக்கு கட்டுப்பட்டு நடக்க வேண்டிய ஆளுனர் இதைப் பேசுவதைக் குற்றமென்றும் கொள்ள இடமுண்டு


முகநூல்

27.05.2022
 

No comments:

Post a Comment

வணக்கம். வருகைக்கு நன்றி. தங்கள் கருத்துகளை வழங்கவும்.

தமிழில் டைப் செய்ய Click செய்யவும்

2023 http://www.eraaedwin.com/search/label/2023