லேபில்

Friday, March 27, 2015

சொல்லுங்கள்

மாவட்ட நிர்வாகங்களும் மாநில நிர்வாகமும் ஒன்றோடு ஒன்று கடிதப் போக்கு வரத்துக்களை தமிழில் நடத்த சட்டம் இயற்ற முடியாது போயினும் அதற்கென ஒரு திட்டத்தினையாவது அரசாங்கம் போட வேண்டும் என்று சட்ட மன்ற உறுப்பினர் திரு கஜபதி நாயக்கர் என்பவர் ஐம்பதுகளில் சபையில் தீர்மானங்களை கொண்டுவந்து போராடினார் என்ற விவரத்தை இன்று கசக்கி எறிய இருந்த பழைய தாளில் பார்த்தேன்.

உண்மையெனில் அவரைப் பற்றி தெரிந்தவர்கள் சொல்லுங்கள். ஆவணப் படுத்தலாம்.

No comments:

Post a Comment

வணக்கம். வருகைக்கு நன்றி. தங்கள் கருத்துகளை வழங்கவும்.

தமிழில் டைப் செய்ய Click செய்யவும்

2023 http://www.eraaedwin.com/search/label/2023