லேபில்

Saturday, May 2, 2020

சாப்பாட்டு அரிசியில் எத்தனால் எடுப்பது நியாயந்தானா?

அன்னதானத்திற்கு அரசி கேட்கிறீர்கள் திரு முருகன்
நல்லது
எனில்
அன்னதானத்தை நம்பி எம் மக்கள் இருக்கிறார்கள் என்று பொருள்
உண்மைதான்
இத்தனை மக்கள் சாப்பாட்டிற்கு அரிசி இல்லாமல்அலையும்போது
சாப்பாட்டு அரிசியில் எத்தனால் எடுப்பது நியாயந்தானா?

27.04.2020

No comments:

Post a Comment

வணக்கம். வருகைக்கு நன்றி. தங்கள் கருத்துகளை வழங்கவும்.

தமிழில் டைப் செய்ய Click செய்யவும்

2023 http://www.eraaedwin.com/search/label/2023