லேபில்

Saturday, May 2, 2020

நீங்களேதேனும் செய்வீர்களா இல்லையா?

இன்னும் 15 நாள் வீடடங்கச் சொல்கிறீர்கள்
சரி
செய்கிறோம்
ஏற்கனவே 40 நாள் வீடடங்கினோம்
பிரதமர் அவர்களே,
இப்போதேனும்
நீங்களேதேனும் செய்வீர்களா இல்லையா?

01.05.2020

No comments:

Post a Comment

வணக்கம். வருகைக்கு நன்றி. தங்கள் கருத்துகளை வழங்கவும்.

தமிழில் டைப் செய்ய Click செய்யவும்

2023 http://www.eraaedwin.com/search/label/2023