லேபில்

Monday, May 8, 2017

கவிதை 77

அதுவாகவும் இருக்கலாம்
இல்லாமலும் இருக்கலாம்
அதுவாகவே இருக்கட்டும்

No comments:

Post a Comment

வணக்கம். வருகைக்கு நன்றி. தங்கள் கருத்துகளை வழங்கவும்.

தமிழில் டைப் செய்ய Click செய்யவும்

2023 http://www.eraaedwin.com/search/label/2023