லேபில்

Saturday, October 8, 2016

"துரா" குறித்தும் "யாகு" குறித்தும்

"துரா" என்றொரு இந்திய மொழி அழிவின் விழிம்பில் ஒருவர் மட்டுமே அதை அறிந்திருந்த நிலையில் அதை மீட்டெடுக்கும் முயற்சியில் ஒரு பெண் ஈடுபட்டிருந்தார்.
பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் அதுகுறித்து ஒரு கட்டுரை எழுதியிருந்தேன்.
ஒன்பது பேர் மட்டுமே புழங்கக்கூடிய " யாகு" மொழிகுறித்து ஒரு தொலைக்காட்சியில் பார்க்க நேர்ந்தது.
"துரா" குறித்தும் "யாகு" குறித்தும் மேலதிக தகவல் இருப்பவர்கள் சொல்லுங்கள்

No comments:

Post a Comment

வணக்கம். வருகைக்கு நன்றி. தங்கள் கருத்துகளை வழங்கவும்.

தமிழில் டைப் செய்ய Click செய்யவும்

2023 http://www.eraaedwin.com/search/label/2023