லேபில்

Wednesday, December 14, 2016

கவாத்து செய்வோம்

பெருமளவில் சேதங்களைத் தவிர்த்திருக்க முடியாதென்றாலும் அவ்வப்போது மரங்களை உரிய முறையில் கவாத்து செய்திருப்போமென்றால் கொஞ்சம் மரங்களைக் காப்பாற்றியிருக்க முடியும்
அவ்வப்போது மரங்களைக் கவாத்து செய்வோம்

No comments:

Post a Comment

வணக்கம். வருகைக்கு நன்றி. தங்கள் கருத்துகளை வழங்கவும்.

தமிழில் டைப் செய்ய Click செய்யவும்

2023 http://www.eraaedwin.com/search/label/2023