லேபில்

Thursday, February 15, 2018

உங்களிடம் இருந்தும் நம் மண்ணை....

இது என் மண்,
உங்கள் மண்,
நம்ம மண் இது தமிழிசை அவர்களே.
இது ஆண்டாள் மண், பெரியார் மண் அல்ல என்றால் அது என் மண் இல்லை. இது என் மண் இல்லை என்றால் இது உங்கள் மண்ணும் இல்லை
சோகம் என்னவென்றால் இது ஆண்டாள் மண், நம்ம மண் இல்லை என்ற அவனது கூற்றை நீங்கள் சொல்வதுதான்.
இது உங்களுக்கும் ஒருநாள் புரியும். அதுவரைக்கும் உங்களிடம் இருந்தும் நம் மண்ணைக் காக்கவேண்டிய பொறுப்பு எங்களுக்குள்ளது

No comments:

Post a Comment

வணக்கம். வருகைக்கு நன்றி. தங்கள் கருத்துகளை வழங்கவும்.

தமிழில் டைப் செய்ய Click செய்யவும்

2023 http://www.eraaedwin.com/search/label/2023