லேபில்

Thursday, September 15, 2022

கெடுத்துச் செத்தது

 உன்னை மொய்க்கும் ஏராளக் கனவுகளில்
ஏதேனுமொன்றில் நுழைவதென்ற என் திட்டத்தை
கெடுத்துச் செத்தது
உனைக் கடித்த கொசு

No comments:

Post a Comment

வணக்கம். வருகைக்கு நன்றி. தங்கள் கருத்துகளை வழங்கவும்.

தமிழில் டைப் செய்ய Click செய்யவும்

2023 http://www.eraaedwin.com/search/label/2023