லேபில்

Wednesday, August 18, 2021

எழுதியவனுக்கு மகிழ்ச்சி தரும் விஷயம்
எது கல்வி 20 பிரதிகள் தேவைப்படவே “நற்றிணை” பதிப்பகத்தைத் தொடர்பு கொண்டேன்
ஒரு பிரதியும் இல்லை என்று கூறினார்கள்
அடுத்த பதிப்பிற்கு ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும்
எழுதியவனுக்கு மகிழ்ச்சி தரும் விஷயம்

No comments:

Post a Comment

வணக்கம். வருகைக்கு நன்றி. தங்கள் கருத்துகளை வழங்கவும்.

தமிழில் டைப் செய்ய Click செய்யவும்

2023 http://www.eraaedwin.com/search/label/2023